The Ayurvedeeya Arkashala Shatavari Kalpa

The Ayurvedeeya Arkashala
P57454
    Delivery time:5-7 Days
Add to cart
  • Description
  • The Ayurvedeeya Arkashala Shatavari Kalpa
  • Content for each 10 grams
  • Shatavari (Asparagus Racemosus) - 1.1 gram
  • Ela (Elletaria Cardamomum) - 100 mili gram
  • Sharkara (Shugar)